Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Stypendia doktoranckie – Opole Kampus

Stypendia doktoranckie

Doktoranci to na uczelniach w Opolu grupa ponad 500 osób. Swoje pasje naukowe realizują na 10 kierunkach studiów III stopnia (tzw. doktoranckich). Ci młodzi naukowcy nie tylko uczestniczą we własnych zajęciach. Uczą także młodszych kolegów – prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami. Realizują badania naukowe, pozyskują granty, uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Współpracują z przedsiębiorcami. Rozwijają technologię. Badają miasto i region, jego historię i społeczne relacje. Swoimi działaniami znakomicie promują Opole – są najlepszą wizytówką jego akademickiego i naukowego ducha.

Dla najlepszych doktorantów przygotowany został program stypendialny. Mogą oni dwukrotnie podczas studiów doktoranckich otrzymać miesięczne stypendium do 1000 zł, przez 9 miesięcy roku akademickiego. Stypendia doktoranckie to program skierowany do doktorantów opolskich uczelni wyższych, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami naukowymi m. in. w następujących dziedzinach: publikacji w czasopismach naukowych, wystąpieniach na konferencjach czy uczestnictwa w programach, projektach i grantach badawczych. Stypendyści będą mogli dwukrotnie podczas studiów doktoranckich otrzymywać co miesięczne stypendium, przez okres 9 miesięcy roku akademickiego.