Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
WSZiA – Opole Kampus

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu to pierwsza niepubliczna uczelnia w regionie. WSZiA jest uczelnią nowoczesną ale z tradycjami. Nieprzerwanie działa od 1996 roku i zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. WSZiA jest numerem 1 według czasopism Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita.

Nasza uczelnia proponuje aż 11 kierunków studiów i ponad 60 różnych specjalności. Program nauczania dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wiele z oferowanych przez uczelnię specjalności to unikalna oferta, którą nie może poszczycić się żadna inna uczelnia w regionie. WSZiA oferuje także szeroki wybór studiów podyplomowych.

Uczelnia kształci na trzech wydziałach – Ekonomicznym, Pedagogicznym oraz Nauk Społecznych. Wśród kierunków na studiach licencjackich znajduje się między innymi Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Pedagogika, Praca socjalna, Administracja oraz Finanse i rachunkowość. W ramach studiów magisterskich studenci mogą studiować na ponad 20 specjalnościach prowadzonych na 2 kierunkach.

Bogata oferta studiów podyplomowych obejmuje między innymi takie kierunki kształcenia jak Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Menadżer turystyki i sportu, Logistyka i zarządzanie kryzysowe, Doradztwo zawodowe i społeczne, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu prowadzi zajęcia na poziomie licencjackim i magisterskim, stacjonarnie i niestacjonarnie, oferując swoim studentom bardzo dobrą bazę lokalową znakomicie przystosowaną do procesu dydaktycznego, w skład której wchodzą trzy budynki zlokalizowane w samym sercu Opola.

Szkoła oferuje studentom praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej studenci będą zdobywać doświadczenie i niezbędne w przyszłej pracy umiejętności. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także praktyków wywodzących się z życia gospodarczego. Na uczelni kształcą się najwybitniejsi polscy sportowcy – Mariusz Wlazły, Bartłomiej Bonk, Paweł Zatorski, Michał Winiarski, Marcin Możdżonek i wielu innych.

WSZiA posiada bogatą ofertę stypendialną i wsparcia materialnego. Najlepsi studenci studiów stacjonarnych mają możliwość zwolnienia z czesnego na cały okres studiów. W każdym roku akademickim ponad 60% studentów niestacjonarnych WSZiA otrzymuje stypendia. Studenci otrzymują stypendia socjalne, naukowe i stypendium rektora, a także stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do zakwaterowania i dojazd na studia jak i zapomogi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:

www.wszia.opole.pl