Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
WSB Merito Opole – Opole Kampus

Wyższa Szkoła Bankowa

Opolski Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu należy do prestiżowej Grupy Wyższych Szkół Bankowych, które zapewniają wykształcenie biznesowe na najwyższym poziomie, aż w 9 miastach w Polsce. Założycielem Wyższych Szkół Bankowych, którym zaufało już 250 000 studentów, jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

WSB we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu to największa niepubliczna uczelnia biznesu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zajmująca wysokie pozycje w rankingach. Cieszy się dobrą opinią pracodawców. W rankingu przeprowadzonym w 2014 roku przez tygodnik „Wprost” Wyższe Szkoły Bankowe okazały się być najbardziej cenioną przez pracodawców grupą uczelni w Polsce, a według badań przeprowadzonych w tym samym roku przez TEB Akademia, opolski Wydział Ekonomiczny to najlepiej rozpoznawalna przez pracodawców uczelnia niepubliczna na Opolszczyźnie, zna ją i ceni aż 92% pracodawców z regionu.

Zgodnie z raportem MNiSW za rok akademicki 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w kategorii studiów niestacjonarnych. Oferta i program dydaktyczny opolskiego Wydziały Ekonomicznego WSB jest dopasowany do wymagań pracodawców. W ten sposób wszystko czego uczą się studenci, będzie przydatne w ich przyszłym zawodzie. Zajęcia w WSB w Opolu to miejsce spotkań praktyków – ta forma kształcenia sprzyja zapamiętywaniu informacji i uczy kreatywnego podejścia do działania.

WSB Opole to studia na najwyższym poziomie, ale nie tylko. Jak przystało na uczelnię o profilu biznesowym, aktywnie wspieramy rozwój zawodowy naszych studentów już od I roku studiów. Działające przy WSB Biuro Karier pomaga wybrać ścieżkę kariery, ułatwia organizowanie praktyki zawodowej, a także umożliwia znalezienie pracy na miarę oczekiwań i aspiracji. Opolska WSB zaprasza także do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy uczelni. Tam, w przeciągu jednego dnia, każdy młody człowiek może otworzyć własną firmę.

Bogaty system stypendialny pozwala na znaczne obniżenie kosztów nauki, a nawet ich całkowite pokrycie. Z opłat czesnego w pierwszym roku studiów zwolnieni są laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów sponsorowanych przez Wyższą Szkołę Bankową oraz wychowankowie domu dziecka. W zróżnicowany system stypendiów i zniżek dla studentów WSB w Opolu wchodzą stypendia Rektora, Ministra, socjalne, sportowe, dla liderów, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zniżki dla wychowanków domów dziecka i zapomogi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:.

www.wsb.pl/opole