Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
UO – Opole Kampus

Uniwersytet Opolski

Na Uniwersytet Opolski składa się osiem prężnych wydziałów współpracujących z innym jednostkami uczelni, co razem tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, który przede wszystkim spoczywa w głowach jej utytułowanej kadry oraz w mnogości specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także w imponujących zasobach bibliotecznych.

Prowadzimy badania na najwyższym poziomie naukowym, zgłębiając dotąd nie poznanie zakamarki wiedzy. Jeśli chcecie poszukiwać początków dinozaurów, zgłębiać faunę i florę azjatyckich krajów odkrywając nowe gatunki, badać i rozwijać sieci neuronowe a wreszcie pracować nad energią przyszłości w postaci fuzji termojądrowej z pewnością znajdziecie coś dla siebie na naszej uczelni. Nasi naukowcy badają cząstki subatomowe ale też początki państwa polskiego, definiują pojęcie nieskończoności jednocześnie ratując za pomocą bakterii zanieczyszczone środowisko. Jeśli macie pomysły na ciekawe badania, chcecie realizować swoje pasje i rozwijać karierę, zachęcamy do studiowania na Uniwersytecie Opolskim.

Uniwersytet Opolski stale poszerza i wzbogaca ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi oraz biznesem w kraju i za granicą, prowadzi studia dualne (teoria na uniwersytecie, płatna praktyka w biznesie), prowadzi studia Europa Master (można w ramach jednych studiów zdobyć dyplom trzech uczelni: w Opolu, Dijon i Moguncji), wysyła studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany (program Erasmus), funduje im stypendia, daje możliwość realizacji swych pasji w samorządzie studenckim, kołach naukowych, na obszarze kultury, rozrywki, sportu.

Z przebogatej listy kierunków obecnie 46 i specjalności obecnie 146 oferowanych przez Uniwersytet Opolski, nie sposób nie wybrać tych, które spełnią najbardziej nawet wyrafinowane oczekiwania: w Opolu można się wykształcić kompleksowo i dogłębnie. Na dodatek, kształcąc się, można mieć wiele dodatkowych satysfakcji, które składają się na życie studenta, są jego istotą i smakiem.

Uniwersytet dążąc do zrealizowania wizji, buduje swoją pozycję innowacyjnego, różnorodnego kulturowo ośrodka akademickiego, który stanowi ważne ogniwo w międzynarodowej debacie nad problemami współczesnej nauki oraz jej zastosowań. Jednocześnie zmierza do coraz aktywniejszego udziału w krajowej i międzynarodowej sieci badawczej co czyni go wyjątkowym w skali miasta, regionu i kraju.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:

www.uni.opole.pl