Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna, o blisko 50-letniej tradycji. Oferujemy kształcenie na 24 kierunkach studiów. Można tu zgłębiać dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo czy informatykę, ale również administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę. Tę bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz szeroki wybór kursów i szkoleń.

Osoby ciekawe świata i chcące zdobyć cenne doświadczenie, dzięki realizowanym na uczelni programom wymiany studentów (m.in. Program Erasmus) mogą z łatwością wyjechać na okres jednego lub dwóch semestrów do jednej z naszych ponad 100 partnerskich uczelni zagranicznych! Politechnika współpracuje z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Jako jeden z czterech ośrodków w kraju oferuje studentom szereg atrakcyjnych kursów i zajęć w ramach Instytutu Konfucjusza (Centrum Współpracy Polska-Chiny), który promuje wiedzę o Kraju Środka.

Na naszej uczelni prężnie działa Akademicki Zawiązek Sportowy, który w 30 wyczynowych i rekreacyjnych sekcjach zrzesza ponad 1700 studentów. Udział w ligach i sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach to dowód na to, że duch sportu na politechnice jest w doskonałej formie. Do dyspozycji studentów pozostają doskonale wyposażona hala sportowa z krytą bieżnią, siłownia czy taneczna salą lustrzana. Na terenie II kampusu znajduje się kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich. To u nas trenują i uczą się tacy mistrzowie jak chociażby nasz absolwent i wielki mistrz olimpijski Zbigniew Bródka!

Studenci mogą liczyć na szereg jednych z najwyższych w kraju stypendiów, zarówno naukowych, socjalnych, z niepełnosprawnościami jak i fundowanych przez miasto Opole oraz ministerstwo.

Politechnika Opolska podejmuje szereg działań celem likwidacji barier architektonicznych i mentalnych dla uczynienia uczelni miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkim osobom bez względu na stan ich zdrowia. Uczelnia posiada Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora.

Uczelnia słynie z nowoczesnych i innowacyjnych laboratoriów. Czołowe firmy rynków polskich i zagranicznych chętnie wyposażają nasze pracownie w specjalistyczny sprzęt, który przygotuje absolwenta do pracy po zakończeniu studiów w dobrze płatnym zawodzie. Specjalistyczne urządzenia pozwalają naukowcom i studentom m.in. symulować trzęsienia ziemi, badać wysokie napięcia i infradźwięki, czy współpracować z robotem humanoidalnym NAO. W ramach prac naukowych zajmujemy się m. in. technologiami nowoczesnych materiałów budowlanych, modelowaniem matematycznym procesów zmęczeniowych na potrzeby przemysłu, wysoko precyzyjnymi narzędziami obróbki materiałów konstrukcyjnych dla najbardziej zaawansowanych technologii. Wraz z przemysłem badamy takie zjawiska jak biologiczne i biomechaniczne czynniki związane z rozwojem dysfunkcji narządu ruchu czy wspólnie z firmą ifm ecolink tworzymy w Opolu centrum badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:

www.po.opole.pl