Erasmus w Opolu

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na studia i praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza możliwości udziału w międzynarodowych projektach. W programie we współpracy z uczelniami uczestniczyć mogą również inne instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa. W sieci Erasmus uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Chorwacja.

Erasmus umożliwi Wam m. in. realizację części studiów na zagranicznej uczelni w międzynarodowym otoczeniu, praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie, nawiązanie nowych znajomości czy poznanie innych kultur.

Spośród opolskich uczelni wyższych w programie uczestniczą Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska oraz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa.