Stypendia studenckie

Program Stypendiów Prezydenta Miasta Opola działa w Opolu od 2013 r. W programie wsparcie przeznaczone jest dla najwybitniejszych studentów, osiągających nie tylko wysokie wyniki w nauce ale wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej, studiujących zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Dotychczas ze stypendiów Prezydenta Miasta Opola skorzystało niespełna 200 studentów. Wśród stypendystów znaleźli się zarówno studenci I jak i II stopnia studiów, kierunków artystycznych, humanistycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Wysokość wypłacanego stypendium zależna jest od liczby punktów zdobytych w ramach oceny wniosków złożonych w ogólnodostępnym naborze. Stypendium wypłacane jest przez cały okres roku akademickiego w równych comiesięcznych ratach.