Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu stymuluje i rozwija przepływ wiedzy oraz technologii pomiędzy opolskimi uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami, wspomagając rozwój przedsiębiorczości opartej na innowacyjnych rozwiązaniach. Rolą PNT w Opolu jest stworzenie platformy naukowo-technologicznej, rozwijanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w specjalnie do tego celu przeznaczonej, nowo wybudowanej infrastrukturze laboratoryjno-doświadczalnej i biurowej.

Działalności PNT w Opolu przyświeca myśl przewodnia, określona hasłem M.I.N.D., wynikająca zarówno z misji Parku jak również z wyzwań stawianych przez gospodarkę Opolszczyzny. Rozwinięciem skrótu M.I.N.D jest ROZUM, który stanowi początek myśli – pomysłu, nowoczesnej technologii, jej wyjątkowości a także kierunków rozwoju. Odpowiednio stymulowana, przez zespół pracowników zatrudnionych w Parku, stanowi wyzwanie dla obecnego, nowoczesnego rynku pracy. Cała koncepcja pracy PNT w Opolu jest zawarta w myśli przewodniej, promującej PNT w Opolu jako „MINDPARK” wszystkich mieszkańców Opolszczyzny w tym i studentów.

Więcej o Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu dowiecie się na jego stronie www.pnt.opole.pl i wikipedii.