Baza zagadnień naukowych

Opole we współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami sektora publicznego wdraża bazę zagadnień naukowych, która daje możliwość zainteresowanym zrealizować w toku studiów zadanie, które znajduje swe odzwierciedlenie w realnych potrzebach rynku. Spośród podmiotów które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na realizację zagadnień badawczych wyróżnić można prywatne przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia nauki i biznesu, organy administracji samorządowej czy placówki medyczne działające na terenie Opola. Baza w przyszłości będzie stanowiła źródło tematów dla osób chcących zgłosić swoją pracę dyplomową do konkursu Prezydenta Miasta Opola na najlepszą z nich. Nagrodę będą mogli zdobyć autorzy trzech najlepszych prac.