W czerwcu III Opolski Kongres Energetyczny

W czerwcu III Opolski Kongres Energetyczny

 9 czerwca 2015 r. w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu, mieszczącym się przy ul. Technologicznej 2 odbędzie się III Opolski Kongres Energetyczny. OKEN to przestrzeń, w której samorządowcy, przedstawiciele instytucji naukowych, publicznych oraz prywatnych inwestorów będą wymieniać poglądy, doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty.  Opolski Kongres Energetyczny jest wydarzeniem przedstawiającym najnowsze trendy w sektorze energetyki, zarówno tej konwencjonalnej, niekonwencjonalnej oraz OZE. W tym roku OKEN III obejmie szereg istotnych zagadnień, w tym m.in. dotyczących poprawy efektywności energetycznej, regulacji prawnych związanych z wdrażaniem nowej ustawy o OZE, zagadnień dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, opłacalności projektów oraz możliwości ich finansowania w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 -2020 biznes, projekt, Internet oprac. M.Magdziarz/M.Szydłowska