Uniwersytet Opolski formalizuje współpracę z Future Processing

Uniwersytet Opolski formalizuje współpracę z Future Processing

Od początku swojej działalności firma Future Processing (FP) ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi angażując się w liczne inicjatywy mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji studentów. Firma jest obecna na Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej i Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a ostatnio sformalizowała współpracę z Uniwersytetem Opolskim.  

Od momentu otwarcia biura satelitarnego w Opolu, firma Future Processing udziela się na uczelniach opolskich, uczestnicząc regularnie w organizowanych przez nie wydarzeniach i konferencjach, takich jak IT Academic Day Opole. Przypieczętowaniem tej współpracy jest zawarta w 2012 r. umowa między firmą a Politechniką Opolską oraz podpisany niedawno list intencyjny z Uniwersytetem Opolskim.

Jak powiedział Marcin Miga, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego: Cenimy sobie współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu, ponieważ przynosi ona obopólne korzyści. Mamy dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną, gotową do współpracy z firmami, czego przykładem będzie właśnie współpraca z Future Processing”.

W ramach porozumienia studenci będą mogli uczestniczyć w wykładach i warsztatach specjalistycznych, prowadzonych przez firmowych ekspertów. Firma zobowiązała się również wesprzeć finansowo Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów biorących udział w krajowych zawodach programistycznych. Jak wyjaśnia Zbigniew Kawalec, szef biura FP w Opolu: „Program studiów nie uwzględnia wszystkich nowinek technologicznych oraz niektórych aspektów praktycznych, dlatego cieszymy się, że możemy wesprzeć merytorycznie studentów informatyki na Uniwersytecie Opolskim. Chcielibyśmy pokazać im jak wygląda nasz zawód w praktyce oraz podzielić się naszym doświadczeniem z takich obszarów jak zarządzanie projektami, projektowanie czy budowanie systemów komputerowych”.

http://www.future-processing.pl/news/uniwersytet-opolski-formalizuje-wspolprace-z-future-processing/