Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest jednym z 8 wydziałów tej uczelni. Kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia i studiach podyplomowych.

Atrakcyjną dla studentów pierwszego stopnia jest oferta studiów dualnych w zakresie zarządzania firmą. Studia obejmują 6 semestrów zajęć na uczelni połączonych praktykami, za które student otrzymuje wynagrodzenie. Praktyki odbywają się w opolskich oddziałach międzynarodowych przedsiębiorstw branży handlowej i paliwowej. Po ukończeniu studiów i zaliczeniu programu praktyk absolwent otrzyma od partnerskiego przedsiębiorstwa propozycję pracy na stanowisku managerskim związanym z obranym kierunkiem kształcenia. Całkowite koszty studiów pokrywają przedsiębiorstwa partnerskie. Naszym studentom przysługuje program stypendiów naukowych, sportowych, artystycznych jak i socjalnych.

Oferta studiów podyplomowych realizowanych przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego obejmuje studia dwusemestralne i kwalifikacyjne studia trzysemestralne.

Studia podyplomowe dwusemestralne przygotowują wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania. W ofercie studiów dwusemestralnych znajdują się taki kierunki jak Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Efektywne zarządzanie w kulturze i turystyce, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie sprzedażą. Z kolei studia trzysemestralne nadają kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji nauczycieli języków obcych w przedszkolach i szkołach. Studia kończą się certyfikowanym egzaminem z języka obcego.

Do atutów naszej uczelni niewątpliwie należą konkurencyjne czesne, brak zajęć w niedziele, możliwość realizacji części zajęć w aktualnym miejscu zatrudnienia, możliwość pełnego sfinansowania studiów w ramach programów 45+, pełne finansowanie studiów pierwszego stopnia przez przedsiębiorstwa partnerskie, wsparcie finansowe w opłatach za wybrane studia podyplomowe w ramach partnerstwa z przedsiębiorstwami partnerskimi, kadra praktyków, zarządzających firmami i organizacjami pozarządowymi oraz udział studentów w międzynarodowych projektach naukowych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:

www.opole.janski.edu.pl