Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, działająca od 2003 r., jest jedyną uczelnią zawodową w Polsce o profilu wyłącznie medycznym. Oferuje pięć kierunków kształcenia: Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia, Położnictwo – studia I i II stopnia, Fizjoterapię studia 5 letnie jednolite, Kosmetologię – studia I i II stopnia oraz Dietetykę – studia I stopnia.

W ofercie Uczelni znajdują się szkolenia dla pielęgniarek i położnych, kursy kwalifikowane, specjalistyczne, doskonalące lub doszkalające dla opiekunów medycznych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, kosmetologów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na studiach podyplomowych dostępne są m.in. kierunki: podologia, ratownictwo górskie i wysokościowe, kosmetologia lecznicza.

Od momentu  powstania PMWSZ współpracuje ściśle z wieloma uczelniami medycznymi w kraju, Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską. Zajęcia praktyczne dla studentów odbywają się  w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia Opola i województwa opolskiego.

Studenci „opolskiego medyczniaka” wielokrotnie byli nagradzani stypendiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendiami Marszałka województwa opolskiego i Prezydenta miasta Opola za wybitne osiągnięcia naukowe, a także działalność charytatywną. Od 2008 roku organizowane są cyklicznie: ogólnopolska Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska, studenci działają aktywnie w Klubie Honorowych Dawców Krwi, organizują kampanie informacyjne fundacji promującej przeszczepy szpiku. W Uczelni działają również  studenckie koła naukowe.

PMWSZ w Opolu  to również ważne wydawnictwo medyczne. Szkoła publikuje cykle wydawnicze, monografie naukowe oraz podręczniki ze szczególnym uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej, położniczej, zagadnień z zakresu fizjoterapii praktycznej, kosmetologii, etyki lekarskiej i pielęgniarskiej, zarządzania w służbie zdrowia. Uczelnia jest wydawcą punktowanego kwartalnika naukowego Medical Science Pulse (6 pkt. MNiSW). Czasopismo  jest recenzowanym tytułem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych.

Szkoła wciela w życie także ważne z punku widzenia społecznego projekty promocji zdrowia, skierowane do różnych grup wiekowych: Dzieciństwo bez próchnicy, będący ogólnopolskim programem edukacji i profilaktyki stomatologicznej dzieci, Dziecięca Akademia Zdrowia, Młodzieżowa Akademia Zdrowia  przeznaczona dla maturzystów myślących o studiowaniu na kierunkach medycznych oraz  Uniwersytet Trzeciego Wieku Zdrowie i Uroda.

Misją uczelni jest, jak ujmują jej władze, skupienie się na wiedzy praktycznej – w którą wyposaża się studentów – jednak niepozbawionej niezbędnej teorii. Ważne też, aby studenci po opuszczeniu murów Uczelni byli świadomi konieczności ciągłego doskonalenia się i podążania za dynamicznie zmieniającą się wiedzą medyczną. Według Rankingu Szkół Wyższych „PERSPEKTYWY” z 2017 r. PMWSZ w Opolu awansowała z miejsca 16 na 7 miejsce.

Studiuj u nas – dobre perspektywy – zawsze pewna praca!

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie www:

www.pmwsz.opole.pl