Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Stypendia Prezydenta dla najzdolniejszych studentów – galeria zdjęć – Opole Kampus

Stypendia Prezydenta dla najzdolniejszych studentów – galeria zdjęć

Stypendia Prezydenta dla najzdolniejszych studentów – galeria zdjęć

Prezydent Opola podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 30 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, symbolicznie wręczył miejskie stypendia studentom opolskich uczelni, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami. W spotkaniu wzięli udział także rektorzy publicznych uczelni wyższych Opola.

W trakcie spotkania swoją działalność naukową zaprezentowali studenci Uniwersytetu Opolskiego – pani Dorota Foryś, Politechniki Opolskiej – pan Mateusz Wojczyk oraz zespół badaczy z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej – pani Gabriela Bidzińska oraz panowie Piotr Tkocz i Tomasz Matusz.

W trzeciej już edycji programu Stypendia Prezydenta Miasta Opola o stypendium ubiegało się 116 osób. Wnioski oceniane były przez komisję oceniającą w skład której wchodzili przedstawiciele uczelni wyższych Opola, Parku Nauko Technologicznego w Opolu oraz Urzędu Miasta, Wydziału Oświaty oraz Wydziału Gospodarki i Innowacji.

Wnioski stypendystów oceniane były punktowo wg. kryteriów ujętych w regulaminie programu. Oceniana była :

 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność w samorządzie, NGO,
 • publikacje naukowe,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • praca w zespołach badawczych, badania własne,
 • wystąpienia na konferencjach i sympozjach,
 • inne osiągnięcia i działalność,
 • dodatkowe kierunki studiów,
 • opinia dziekana wydziału.

Miejskie stypendia przyznane zostały 40 studentom, na 9 miesięcy roku akademickiego 2014/2015.

Stypendia przyznano w trzech stawkach miesięcznych : 800 zł (7 osób), 400 zł (11 osób), 250 zł (22 osoby). Łącznie w 2015 przeznaczono na ten program stypendialny 139 500 zł.

Statystyki:

Stypendyści według uczelni wyższych :

 • Uniwersytet Opolski – 29 stypendystów
 • Politechnika Opolska – 6 stypendystów
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa – 5 stypendystów

Stypendyści według rodzaju studiów :

 • Kierunki humanistyczne – 19 stypendystów UO (wydziały: Filologiczny, Historyczno-pedagogiczny, Prawa i administracji, Teologiczny),
 • Kierunki ścisłe – 11 stypendystów [UO: 6 os. ; PO: 5 os.] (wydziały: Ekonomiczny, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Logistyki, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Mechaniczny, Przyrodniczo-Techniczny),
 • Kierunki interdyscyplinarne – 10 stypendystów (wydziały: Ekonomiczny UO, Ekonomi i zarządzania PO, Fizjoterapia PMWSZ, Pielęgniarstwo PMWSZ).

 

 

biznesmen, biznes, człowiek
biznes, biznesmen, człowiek
biznesmen, wykonawczy, biznes
człowiek, biznes, biznesmen
ludzie, klasa, grupa
biznesmen, biznes, człowiek
biznes, dorosły, człowiek
biznes, człowiek, biznesmen
przedsiębiorca, biznesmen, biznes
dorosły, Dom, osoba
osoba, dorosły, ludzie
dorosły, osoba, męski
męski, osoba, człowiek
biznes, biznesmen, człowiek
biznes, biznesmenka, ludzie
image14662
image48321
image86049
image35483
image56900
biznes, biznesmen, człowiek
biznesmen, wykonawczy, biznes
biznesmen, biznes, wykonawczy
biznesmen, biznes, wykonawczy
biznes, biznesmen, Biuro
Biuro, biznes, dorosły
biznesmen, biznes, człowiek
biznes, Biuro, biznesmen
biznesmen, wykonawczy, biznes
biznes, biznesmen, człowiek
biznes, człowiek, Biuro
biznesmen, biznes, wykonawczy
rywalizować, człowiek, męski
biznes, biznesmen, zbiorowy
człowiek, męski, biznesmen
człowiek, ludzie, męski
człowiek, biznes, męski
człowiek, męski, ludzie
człowiek, ludzie, męski
osoba, męski, dorosły
ludzie, uśmiech, kaukaski