Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Prezentacja grantu Prezydenta Miasta Opola – Opole Kampus

Prezentacja grantu Prezydenta Miasta Opola

Prezentacja grantu Prezydenta Miasta Opola

5 maja 2015 r. naukowcy Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowali wyniki prac przeprowadzonych w ramach Grantu Prezydenta Miasta Opola pt. „Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic, w tym Parku Przemysłowego Metalchem”.

Podczas spotkania podsumowano wyniki prac zrealizowanych w ramach pierwszej w historii miasta dotacji celowej na realizację projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez uczelnię wyższą z terenu Opola. Zespół badawczy w skład, którego weszli pracownicy oraz studenci Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego (m.in. prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dr Edyta Szafranek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec oraz mgr inż. arch. Renata Klimek) zaprezentowali najważniejsze wnioski zidentyfikowane w Analizie.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele jednostek oraz wydziałów Urzędu Miasta Opola. W tym gronie wraz z reprezentantami Rady Dzielnicy Grotowic dyskutowano nad kierunkami oraz priorytetami realizacji zawartych w grancie postulatów. Podsumowując spotkanie wspólnie określono najważniejsze kierunki realizacji wytycznych określonych w opracowaniu, które zyskały aprobatę zarówno mieszkańców jak i naukowców.