Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Platynowy medal już w Opolu – Opole Kampus

Platynowy medal już w Opolu

Platynowy medal już w Opolu

28 października 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego nastąpiło złożenie podziękowań i gratulacji dla Romana Czelika, Tomasza Sacała oraz mgr inż. arch. Jarosława Gawrysia.

Panom udało się zdobyć platynowy medal za projekt „Polskiej toalety przenośnej, czterokabinowej, zasilanej panelami fotowoltaicznymi„. Wyróżnienie zdobyto podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2015, która odbyła się w dniach 12-14 października 2015r. w Warszawie. Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W minionych latach wynalazcy zaprezentowali na wystawie przeszło 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Ponadto wystawa pozwala na:

  • zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
  • umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
  • zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach, kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki,
  • kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży.

Miasto Opole od początku wspiera młodych wynalazców w rozwoju ich warsztatu dydaktycznego jak i aspiracji w dążeniu do zdobywania wiedzy oraz kreowania nowych innowacyjnych rozwiązań.