Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Partner edukacji zawodowej – Opole Kampus

Partner edukacji zawodowej

Partner edukacji zawodowej

Efektywne partnerstwo szkół zawodowych i pracodawców na rzecz podnoszenia jakości edukacji zawodowej w Opolu. Wychodząc naprzeciw potrzebom ściślejszego powiązania opolskiej edukacji z rynkiem pracy i konieczności podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, której jednym ze standardów jest aktywnie włączenie pracodawców w projektowanie, realizację i ocenę efektów kształcenia zawodowego, Prezydent Miasta Opola ustanowił tytuł „Partner Edukacji Zawodowej”. Tytuł ten będzie przyznawany, na wniosek dyrektorów szkół, tym pracodawcom, którzy poprzez systematyczną i efektywną współpracę ze szkołami wspierają szkolnictwo zawodowe w Opolu. Ma on wzmacniać ich aktywność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Tytuł „Partner Edukacji Zawodowej” będzie podziękowaniem za całoroczną współpracę pracodawcom podejmującym, wspólnie ze szkołami zawodowymi, szczególne starania o jakość edukacji zawodowej, realizującym różnorodne działania umożliwiające uczniom poznawanie środowiska pracy, specyfiki zawodów oraz nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Tytuł „Partner Edukacji Zawodowej” przyznawany będzie pracodawcom na podstawie opinii powołanej przez Prezydenta Miasta Opola Kapituły, w skład której zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji:

  1. Opolskiej Izby Gospodarczej,
  2. Izby Rzemieślniczej,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy,
  4. Parku Naukowo-Technologicznego,
  5. Centrum Kształcenia Praktycznego,
  6. Politechniki Opolskiej,
  7. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji,
  8. Wydziału Gospodarki i Innowacji,
  9. Wydziału Oświaty.

  Kapituła dokona oceny wniosków na podstawie przyjętego regulaminu i wybierze spośród nominowanych przez szkoły pracodawców tych, którzy w tym roku oraz w latach następnych zostaną uhonorowani przez Prezydenta Miasta Opola tytułem „Partner Edukacji Zawodowej”.   W tym roku tytuł „Partner Edukacji Zawodowej” będzie wręczany pracodawcom podczas miejskiej uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Pracodawcy uhonorowani tytułem otrzymają statuetki wraz z podziękowaniem w formie dyplomu.   Regulamin przyznawania tytułu „Partner Edukacji Zawodowej” wraz z załącznikiem w postaci wzoru wniosku dla szkół jest zamieszczony na stronie Opolskiego Serwisu Oświatowego http://www.oswiata.opole.pl/