Paleontologia ziemi opolskiej

Paleontologia ziemi opolskiej

Europejskie Centrum Paleontologii oraz Pracownia Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszają do zwiedzenia wystawy pt. „Paleontologia Ziemi Opolskiej”.

Wystawa znajduje się w Urzędzie Miasta Opola (Ratusz, I piętro) i jest udostępniona zwiedzającym nieodpłatnie, w terminie 01.03-01.04.2016 r.

Ekspozycja stanowi prezentację badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Pracowni Paleobiologii (Samodzielna Katedra Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny), na bazie której powstała nowa jednostka ogólnouczelniana – Europejskie Centrum Paleontologii – powołana w celu naukowego, edukacyjnego i promocyjnego wykorzystania potencjału przyrody nieożywionej naszego regionu.

Dziewięć plakatów przedstawia najważniejsze stanowiska geologiczne i paleontologiczne Opolszczyzny, niezwykle istotne dla poznania i zrozumienia bardzo dalekiej przeszłości. Oprócz posterów ukazujących poszczególne stanowiska i tematykę badań, w gablotach umieszczone zostały okazy ze zbiorów Pracowni Paleobiologii UO. Wszystkie okazy są oryginalne i pochodzą z miejsc badanych przez opolskich paleontologów. Zwiedzający mogą zobaczyć jak wyglądają kości gadów znajdowane w Gogolinie (~240 mln lat temu) i w Krasiejowie (~220 mln lat), fragment opolskiej rafy koralowej ze środkowego triasu (~235 mln lat), jurajskie amonity (~168 mln lat), porównać (choć tylko przez szybę) współczesne muszle ze znajdowanymi w kredzie (~90 mln lat temu) czy ząb trzonowy mamuta włochatego (24 tys. lat) ze znanymi sobie zębami, a także dowiedzieć się o nowoczesnych badaniach paleohistologicznych. Jednak przede wszystkim – mamy nadzieję – mile spędzą czas i uświadomią sobie niewidoczne na powierzchni bogactwo, po jakim stąpają na co dzień.