Olimpijczycy 2016-2017 stypendia. Ogłoszenie naboru wniosków

Olimpijczycy 2016-2017 stypendia. Ogłoszenie naboru wniosków

Opole, 30.XII.2016 r.

 STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA OPOLA
DLA OLIMPIJCZYKA

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr XVI/298/15 z dnia 29 października 2015 r. (z późn. zmianami)

Prezydent Miasta Opola OGŁASZA nabór wniosków
o Stypendium Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka
w roku akademickim 2016/2017

Miejsce składania wniosków: Rynek – Ratusz, Biuro Obsługi Inwestorów, pok. 703
Termin składania wniosków: do 16 stycznia 2017 roku

 Na stronie www.opole.pl/stypendia  oraz www.opolekampus.pl dostępne są:

regulamin programu
wzór wniosku
– ramowy zakres oferty każdej uczelni biorących udział w programie: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
(załącznik zostanie uzupełniony do 5 stycznia 2017 r.)

Zapytania proszę kierować: gospodarka@um.opole.pl oraz telefoniczne pod nr tel.: 77 45 11 861

 

Uwaga:
Złożone wnioski oceniane będą po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/709/16 z dnia 29.XII.2016 zmieniającej zapisy regulaminu.
Przyjęta przez Radę Miasta zmiana umożliwia uczestnictwo w programie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych spoza Opola.