Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Ogłoszenie wyniku naboru nr 6 wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych – Opole Kampus

Ogłoszenie wyniku naboru nr 6 wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych

Ogłoszenie wyniku naboru nr 6 wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy pn. „Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola” skierowany do uczelni wyższych z terenu miasta Opola, komisja oceniająca zarekomendowała a Prezydent Miasta Opola na podstawie przedstawionej listy rankingowej postanowił przyznać dotację w wysokości 40 000,00 PLN na wykonanie projektu pt. „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola.” zespołowi badawczemu Uniwersytetu Opolskiego pod kierownictwem dr hab. Elena Yazykova, profesor UO.