Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Ogłoszenie naboru wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2019/2020 – Opole Kampus

Ogłoszenie naboru wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2019/2020

Ogłoszenie naboru wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2019/2020

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami programu stypendialnego „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/107/19 z dnia 28 lutego 2019 r. z późniejszymi zmianami

Prezydent Miasta Opola
ogłasza nabór wniosków
o Stypendium Prezydenta Miasta Opola
w roku akademickim 2019/2020

Miejsce składania wniosków:
Rynek-Ratusz, Biuro Podawcze lub Biuro Obsługi Inwestorów, pok. 702

Termin składania wniosków:
do 31 stycznia 2020 roku

Poniżej dostępne są:

– wzór wniosku
– regulamin programu
– wzory zaświadczeń
– wartości wyników w nauce kwalifikującą do złożenia wniosków
– obszary nauk oraz przyporządkowane im kierunki studiów
– karta oceny merytorycznej wniosku

Zapytania proszę kierować na adres e-mail opolekampus@um.opole.pl oraz telefoniczne pod nr 775411310.