Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Nowe studia magisterskie w Opolu ! – Opole Kampus

Nowe studia magisterskie w Opolu !

Nowe studia magisterskie w Opolu !

W dniu 30 kwietnia 2015 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Pielęgniarstwa w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo. Jest to duży sukces Uczelni świadczący o jej dynamicznym rozwoju. W roku akademickim 2014/2015 studia drugiego stopnia uruchomił Instytut Fizjoterapii. W nowym roku akademickim 2015/2016 będzie to możliwe także w Instytucie Pielęgniarstwa. Większość pielęgniarek województwa opolskiego to absolwentki pielęgniarstwa Medycznego Studium Zawodowego i Liceum Medycznego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci nie mieli do tej pory możliwości kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w województwie opolskim. Sytuacja ta uniemożliwiała wielu zdolnym absolwentom pielęgniarstwa osiągnięcie wyższego, zgodnego z aspiracjami i możliwościami poziomu wykształcenia. Także w związku z pogłębiającym się brakiem pielęgniarek na rynku pracy korzystne będzie wzmocnienie potencjału zawodowego poprzez podnoszenia kwalifikacji na studiach kierunkowych II stopnia. Działania te wpisują się także w politykę utworzenia specjalnej strefy demograficznej w województwie opolskim i tym samym zatrzymania pielęgniarek w województwie. Również zapotrzebowanie na prowadzenie badań medycznych w dziedzinie pielęgniarstwa jest zależne od odpowiedniej ilości kadry z wykształceniem na poziomie magisterskim, ponieważ dopiero ten poziom wykształcenia umożliwia realizowanie badań naukowych. Kolejny wyższy stopień studiów na kierunku pielęgniarskim z pewnością przyczyni się do lepszej identyfikacji opolskiego środowiska medycznego z PMWSZ w Opolu a w konsekwencji będzie stanowić bodziec do większej aktywności naukowej oraz promocji zawodu jakim jest pielęgniarstwo. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68 45-060 Opole, tel. 77 44 10 882 fax. 77 44 23 517 e-mail rektorat@wsm.opole.pl http://www.wsm.opole.pl