Kolejny krok w stronę medycyny w Opolu

Kolejny krok w stronę medycyny w Opolu

Uniwersytet Opolski 10 lutego br. złoży w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o powołanie kierunku lekarskiego. Dokument zawiera ponad dwa tysiące stron.

Plan studiów studiów na nowym kierunku, obejmuje 5712 godzin w ramach, których wyodrębniono 106 przedmiotów. W skład kadry naukowej ujętej we wniosku wchodzi sześciu profesorów nauk medycznych, siedmiu doktorów habilitowanych oraz 31 doktorów nauk medycznych. Łącznie zajęcia na kierunku lekarskim poprowadzi 320 nauczycieli akademickich.

Pierwszym rokiem kształcenia na kierunku lekarskim UO ma być rok akademicki 2017/2018. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o już istniejące na uczelni laboratoria, oraz te projektowane. Z UO współpracować będą opolskie szpitale m. in. Wojewódzkie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki, Opolskie Centrum Onkologii, Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny, szpitale powiatowe, a także szpital Vital Medic, w których powstaną oddziały kliniczne.

Kwota potrzebna na powołanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury to około 25 mln zł.

Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego wizualizacje gmachu Collegium Medicum oraz opinie autorytetów lekarskich Opola na temat studiów medycznych na UO, który znaleźć można pod adresem link.