Europejskie Centrum Paleontologii w Opolu

Europejskie Centrum Paleontologii w Opolu

Dnia 28 stycznia 2016 roku zostało powołane Europejskie Centrum Paleontologii (ECP) będące ogólnouczelnianą jednostką, utworzoną na bazie Pracowni Paleobiologii Samodzielnej Katedry Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

ECP powstało głównie po to, aby wykorzystać potencjał paleontologiczny naszego regionu. A jest się czym chwalić, ponieważ na Opolszczyźnie znajduje się stanowisko dokumentacyjne „TRIAS” w Krasiejowie, które posiada wyjątkową wartość naukową w skali światowej. Obszar stanowiska jest jednym z największych w Europie nagromadzeń elementów kostnych późnotriasowych kręgowców. Na zbadanym dotychczas terenie odkryto kilkadziesiąt tysięcy skamieniałości. Przeważają tu szczątki należące do płaza Metoposaurus krasiejowensis, ale znalezieni zostali również przedstawiciele innych występujących tylko tutaj gatunków, jak na przykład płaz Cyclotosaurus intermedius, fitozaur Paleorhinus arenaceus, pradinozaur Silesaurus opolensis, czy opancerzony archozaur Stagonolepis olenkae. Ale to oczywiście nie wszystko. Na obszarze Opolszczyzny znajdują się też inne, nie mniej cenne naukowo stanowiska paleontologiczne, pozwalające na badania historii życia na przestrzeni ponad 350 mln lat, co również jest unikalną wartością regionu. Od wielu lat badane są obszary kamieniołomów Odra, Bolko czy Folwark, odkrywki w Gogolinie czy np. cegielni Faustianka (gmina Rudniki). Zgłaszają się firmy oraz osoby prywatne chcące uzyskać informacje na temat okazów przez siebie znalezionych (w ten sposób trafiły do Pracowni Paleobiologii, w celu przeprowadzenia badań naukowych, pozostałości po szczątkach zwierząt epoki lodowcowej – mamuta włochatego, dzikiego konia, bizona i nosorożca włochatego).
Pracownia Paleobiologii ciągle prowadzi wykopaliska na wymienionych obszarach, co doprowadziło do powstania ogromnej kolekcji okazów o wartości nie tylko naukowej, lecz także dydaktycznej i wystawienniczej. Kolekcja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony badaczy z całego świata.

Pracownia Paleobiologii, realizując swoje statutowe obowiązki, nie była w stanie sama sprostać wszystkim zadaniom, jakie wynikają z otwartych już możliwości rozwoju, dlatego koniecznym stało się utworzenie odrębnej jednostki Uniwersytetu Opolskiego, jakim jest Centrum zajmujące się wszystkimi możliwymi działaniami. Nazwa „Europejskie” jest odpowiedzią na międzynarodowe zainteresowanie współpracą z Uniwersytetem Opolskim, deklaracją działalności w skali co najmniej kontynentu, oraz wyciągnięciem ręki do wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów. Deklarację współpracy w ramach Europejskiego Centrum Paleontologii złożyło już kilka instytucji (m.in. uniwersytety w Bonn, Pradze i Brukseli, towarzystwa paleontologiczne – belgijskie i portugalskie, oraz Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa). Umowy partnerskie będą zawierane z kolejnymi jednostkami naukowymi, organizacjami społecznymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi. ECP będzie się zajmować przede wszystkim działalnością naukową (organizacja i koordynacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, głównie interdyscyplinarnych, dotyczących paleontologicznych skarbów Opolszczyzny, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i innych form prezentacji wyników badań), dydaktyczną na poziomie akademickim (międzynarodowe studia magisterskie i doktoranckie w zakresie paleontologii, w języku angielskim), oraz edukacyjną na poziomie powszechnym (zróżnicowane formy zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej, popularyzacja wiedzy paleontologicznej we wszelkich środowiskach). Oprócz tego, ECP podejmie działania muzealnicze, promocyjne i komercyjne.